Ketua Pegawai Maklumat CIO

NAMA : MOHD SABLI BIN BAKRI A.M.P.

JAWATAN : PEGAWAI DAERAH KERIAN

TELEFON : 05-7161963

FAX : 05-7162399

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 


 

Print