Geografi

GEOGRAFI

 

JUMLAH  PENDUDUK

Sumber : Jabatan Perangkaan - Tahun 2000

 

PROFIL  DAERAH

–      958 km(daerah)

–      163.7 km2 (kawasan majlis)

–      196,500  orang.

–      217 orang/km2

–      Mukim : 8 mukim

–      Kampung : 95 kampung

–      Majlis Daerah Kerian (MDK)

–      2 Parlimen

–      5 DUN


PETA DAERAH KERIAN

 

 GUNATANAH

 

 

GUNATANAH PERTANIAN

KOMODITI

LUAS (ha)

Kelapa Sawit

28,503.4

Padi

21,775.0

Buah

605.3

Sayur

14.8

Lain-lain

8,202.8

JUMLAH

59,101.2

Cetak