• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Ketua Pegawai Maklumat CIO

Ketua Pegawai Maklumat CIO

NAMA : MOHD SABLI BIN BAKRI A.M.P.

JAWATAN : PEGAWAI DAERAH KERIAN

TELEFON : 05-7161963

FAX : 05-7162399

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Kerian dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Kerian.

 


 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.