• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Visi, Misi dan Objektif Jabatan

Visi, Misi dan Objektif Jabatan

Visi

Menjadi Peneraju pembangunan ke arah kesejahteraan rakyat menjelang 2025.
 
Misi

Meningkatkan kualiti sistem penyampaian dengan melaksanakan pengurusan bertaraf dunia dan berbudaya inovatif dijadikan inspirasi dalam pentadbiran daerah untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
 
Objektif

  • Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi dalam pengurusan sumber manusia
  • Memperkukuh dan meningkatkan sistem pengurusan kewangan berkesan
  • Memantapkan perancangan dan kawalan bagi pengurusan majlis dan acara-acara rasmi didalam daerah
  • Memantapkan kapasiti dan keupayaan bahagian bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem tadbir urus
  • Memperkasakan pengurusan pembangunan luar bandar ke arah masyarakat yang sejahtera dan harmoni
  • Memantapkan dan menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan dan memperkasakan prosedur dan undang-undang penguatkuasaan tanah
     

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.