Lelongan Awam Di Pejabat Tanah Kerian - 06.03.2018

TARIKH                 :      06.03.2018

WAKTU                 :      10.00 PAGI (PEJABAT TANAH KERIAN)

NO. HAKMILIK      :       GM 3911

LOT                      :       LOT 11766   

MUKIM                  :       PARIT BUNTAR

TEMPAT                :       -

LUAS                    :       149 METER PERSEGI

PENJENISAN         :       BANGUNAN

SEKATAN              :        LUAR SIMPANAN   MELAYU

HARGA RIZAB       :        RM 170,000.00

BANK                    :        BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD

 

 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.