Pekeliling Kerajaan

1. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2016

2. AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007

3. ARAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

4. GARIS PANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL DAN PEMANTAUAN PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) AGENSI SEKTOR AWAM

5. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BIL. 2 TAHUN 2015 PENGURUSAN LAMAN WEB AGENSI SEKTOR AWAM

Cetak